Saturday, 08/08/2020 - 00:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THIỆU HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác chỉ đạo XD trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 TỈNH THANH HÓA

                                                   Chuyên viên: Đinh Thị Thúy Hoa - Phòng GDMN, Sở GD&ĐT

    Công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia là yêu cầu tất yếu khách quan của sự nghiệp phát triển giáo dục, gắn với việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Những năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã được lãnh đạo địa phương quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị. Công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, cá nhân ngày càng chặt chẽ hơn.

    Căn cứ vào Thông tư số 02/2014/TT-BGD&ĐT, hàng năm cùng với việc kiểm tra chuyên môn, kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra, rà soát các tiêu chí để cấp bằng công nhận cho các trường đảm bảo các tiêu chuẩn trường chuẩn. 

1. Quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

      Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ toàn diện. Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo các trường, các địa phương về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, bám sát kế hoạch của năm học và đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

    Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các xã, phường, thị trấn đã tích cực vào cuộc, huy động nguồn lực; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cá nhân, các nhà hảo tâm, tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch. 

    Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã gắn chặt với các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, yêu cầu đổi mới về kiểm tra đánh giá, yêu cầu về việc kiểm định chất lượng là mục tiêu và điều kiện thúc đẩy việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý và công tác tham mưu; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục mầm non. Cùng với phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch đã giao hàng năm, việc chỉ đạo để duy trì các trường mầm non đã đạt chuẩn sau 5 năm đã được các địa phương, các trường hằng năm bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nâng cấp cải tạo các hạng mục đảm bảo yêu cầu để duy trì các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường thực hiện tốt hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Công tác xã hội hoá ở nhiều địa phương đã có hiệu quả thiết thực. Nhiều địa phương đã có biện pháp tích cực trong việc thu hút đông đảo lực lượng xã hội tham gia xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia. 

2. Việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 8/2017.

2.1. Về số lượng

    Để quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia diễn ra đúng tiến độ và quy định, tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt từng khâu trong tiêu chí trường chuẩn. Gắn việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia với việc tổ chức và phát động các phong trào, các chủ đề của từng năm học, trong những năm qua ngành giáo dục Thanh Hoá triển khai và chỉ đạo các cuộc vận động: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo, đẩy mạnh phòng trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

    Là một tỉnh có nhiều huyện miền núi, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các nhà trường còn thiếu. Đây là một trong những khó khăn cơ bản khi xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, trong lộ trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn, với sự nỗ lực và chung tay của địa phương, Nhà nước và ngành giáo dục, các trường mầm non đều có khu trung tâm đảm bảo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ lâu dài. Sân chơi, khuôn viên trường học đang dần được cải thiện theo hướng chuẩn hoá, phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ.

    Với sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, công nhận cho 32 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường chuẩn lên 358 trường, đạt tỷ lệ 54% (trong đó có 24 trường đạt chuẩn mức độ 2)

2.2. Về chất lượng các trường chuẩn quốc gia.

    Đối với 358 trường đạt chuẩn quốc gia: Là những đơn vị dẫn đầu về chất lượng, là nơi để các trường trong huyện về học tập và rút kinh nghiệm, đặc biệt là cảnh quan, môi trường các nhà trường luôn được đổi mới, trường học thân thiện, tạo niềm vui cho trẻ: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

    Về cơ sở vật chất các nhà trường xây dựng và đã hoàn thiện thêm một số hạng mục mới còn nợ lại như¬: Trồng thêm nhiều cây xanh che phủ bóng mát cho sân chơi của trẻ, tăng cường trang thiết bị cho các phòng học, nối mạng Internet để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu tham khảo của giáo viên. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, một số trường đã có máy chiếu projector và máy tính xách tay được sử dụng thường xuyên trong công tác giảng dạy. Duy trì và bảo quản tốt hệ thống các phòng học.

    - Về đội ngũ cán bộ giáo viên: 100% giáo viên đều đạt trình độ chuẩn trong đó trên chuẩn tại các trường chuẩn quốc gia đạt 70 %.

    - Về chất lượng giáo dục: C¸c trường vẫn duy trì được chất lượng giáo dục trong các năm học theo các tiêu chí về chất lượng, tỷ lệ trẻ ra lớp và số trẻ bán trú ngày càng tăng.

3. Việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia.

       Sau khi các trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia điều đặc biệt là số trẻ bán trú tăng lên đáng kể. Do cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo nên chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên. Hầu hết các trường đã làm tốt công tác tổ chức và quản lý, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Ngành; thực hiện Quy chế dân chủ, quản lý bằng kế hoạch pháp lý và thi đua. Đẩy mạnh việc xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Nhà trường kêu gọi nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động để cải tạo cảnh quan môi trường trường học, xây dựng bồn hoa và trồng cây cảnh tại trường, với  nhiều ngày công lao động bằng: huy động các doanh nghiệp đóng trên đị bàn, con em địa phương và nơi xa sứ, cán bộ giáo viên nhà trường đóng góp hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư thêm trang thiết bị để trường lớp ngày một khang trang hơn. 

       Hàng năm các phòng giáo dục đều có kế hoạch chỉ đạo các trường đạt chuẩn quốc gia có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, đặc biệt tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc - giáo dục luôn được chú trọng, tiêu chuẩn đội ngũ hàng năm đều được các nhà trường xây dựng kế hoạch để cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý nâng cao tăng tỷ lệ trên chuẩn. Về tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trang thiết bị được bổ sung theo quy chuẩn và có kế hoạch thay thế bằng các thiết bị hiện đại. 

4. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGD

    - Khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia là thiếu kinh phí xây dựng và quy hoạch trường, lớp.

    - Đối với thành phố, thị xã các trường mầm non đã xây dựng từ trước, diện tích đất, sân chơi chật chội, không có đất vườn, số trẻ trong các nhóm lớp quá tải.

    - Đối với các huyện đồng bằng, miền núi việc quy hoạch mạng lưới trường mầm non ở 1 số đơn vị còn hạn chế, chưa dành quỹ đất để xây dựng, số điểm lẻ còn nhiều, việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị chủ yếu trông chờ vào các công trình dự án của Nhà nước. 

    - Bất cập khi thực hiện học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú nhưng không biên chế nhân viên dinh dưỡng cho các nhà trường. Các trường tự hợp đồng nhân viên dinh dưỡng nhưng không có nguồn kinh phí để chi trả.

    - Một số lãnh đạo địa phương vẫn còn bảo thủ trong việc thiết kế xây dựng trường, kết cấu công trình bất cập với trẻ mầm non, bên cạnh đó việc xây dựng trường theo các Dự án nên mẫu thiết kế không phù hợp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết