Friday, 18/10/2019 - 13:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THIỆU HÓA
Ngày ban hành:
25/07/2018
Ngày hiệu lực:
25/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cử cán bộ GV cốt cán tham gia tập huấn

Ngày ban hành:
17/07/2017
Ngày hiệu lực:
17/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực