Saturday, 08/08/2020 - 00:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THIỆU HÓA
Ngày ban hành:
25/07/2018
Ngày hiệu lực:
25/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy Định Các Khoản Thu

Ngày ban hành:
25/07/2018
Ngày hiệu lực:
25/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cử cán bộ GV cốt cán tham gia tập huấn

Ngày ban hành:
17/07/2017
Ngày hiệu lực:
17/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực